Preisliste Kosmetik

22,00
29,00
39,00
5,00
5,00
6,00
6,00
35,00
Waxing
5,00
30,00
25,00
Massage
22,00
37,00